Slide om Familie D Een millennia oude traditie

Slide In de oude geschriften wordt vermeld dat een koning (koning Harishchandra ) werd gekocht als een slaaf. Het hoofd van de familie nam de naam aan van Dom Raja (Dom Koning). Er is een sterke hiërarchie binnen de Dom familie, de directe aanverwanten van de Dom Raja reiken het vuur aan en hebben een hogere status onder de Dom. De jongere generatie verbranden de lichamen en zoeken naar overgebleven juwelen die tussen de as van de lichamen vandaan gehaald wordt. Millennia lang verzorgen de Dom familie van generatie op generatie voor het heilige vuur bij de crematie ghat in Varanasi. Niemand weet precies hoe lang dit al gaande is, het is ouder dan de geschiedenis zelf wordt gezegd en zal ergens tussen de 3000 en 5000 jaar geleden begonnen zijn. Mythe gaat dat de Dom's destijds vervloekt zijn door de goden vanwege het doden van een koe. De goden hebben ze onaanraakbaar verklaart en nemen ze de laagste positie in de kaste in. Door hun lage status konden ze geen vrienden maken, mochten de tempels niet in en werden niet toegelaten op scholen.

Slide

Slide In één van de legendes van Manikarnika Ghat (trappen naar de Ganges) wilde Parvati (Shiva's vrouw) voorkomen dat Shiva teveel aandacht schonk aan zijn aanbidders. Ze verzon een list en vertelde Shiva dat ze haar oorbellen (manikarnika) was kwijtgeraakt zodoende Shiva eindeloos zou zoeken en afgeleid was van zijn aanbidders. Elke keer wanneer een lichaam verbrand werd zou Shiva de ziel vragen of die de oorbellen gezien heeft.

De Manikarnika crematie ghat in Varanasi is van groot belang voor de vrome Hindoe. Men is ervan overtuigd dat wanneer het lichaam hier verbrand wordt en de as over de rivier de Ganges wordt verspreid er een einde komt aan de reïncarnatie cyclus en de bevrijding (Moksha) wordt bereikt.

De vroegere Dom Raja was een multimiljonair, hij rekende exorbitante bedragen aan rijke families. Op basis van inschatting van de rijkdom van de persoon rekende hij een bedrag voor zijn geleverde diensten. Alhoewel onaanraakbaar en verguisd in de maatschappij had hij alleenheerschappij op zo'n belangrijke post. Hier is nu een einde gemaakt en is er een 'vaste ' prijs afgesproken van 300 roepie (ca 3,80€) per lichaam, echter hier wordt niet vaak aan gehouden.

Slide Een familie lid van de overledene wacht op het heilige vuur. Met dit vuur wordt de brandstapel aangestoken. De Dom Raja, Natheh Chaudry poseert op het terras van zijn huis in Varanasi. Raja betekend koning en is een georven titel. Saranga Devi zit bij het heilige vuur, de vroegere 'koningin' van de Dom Raja. Dit vuur brandt al langer dan de geschiedenis oud is. Schattingen lopen uiteen van 3000-5000 jaar.

Slide Voor duizenden jaren gaat deze traditie voort, eens een Dom altijd een Dom en je lot ligt op de crematie gronden. Er zijn circa dertig voornaamste Dom familieleden en vijfhonderd aanverwanten. Ze rouleren om beurten om een dienst te draaien op de crematie Ghat. De jongere generatie leeft van tips en van de juwelen die ze vinden. Hun werk bestaat uit het verbranden van de lichamen, met een bamboe stok wordt de borstkas en het hoofd ingeslagen vanwege de ophoping van vocht en daardoor te hoge druk. Na een aantal uren is het lichaam verbrand en verzamelen ze de as om de juwelen eruit te vissen. Veel leden van de Dom familie hebben brandwonden en ademweg aandoeningen.

"Het komt regelmatig voor dat het dode lichaam al twee maanden oud is en in een vergevorderde staat van ontbinding en vol met maden. Er wordt dan gretig om whisky gevraagd om het werk te kunnen uitvoeren." Door de stank van dode lichamen, de hitte van het vuur en het continu werken in de rook drinken alle Dom's sterke drank om het leven draaglijk te maken.

Slide

Slide

Slide

Slide

Slide

Slide

Slide LOCATIE EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
NIEUWSBRIEF Blijf op de hoogte van verhalen, updates en aanbiedingen


CONTACT +31 6 41723429 VOLG ME OP
Copyright 2019 | All photos and webdesign by Peter Bos   |   All Rights Reserved