Slide H ijra Transgenders in India Hijra's zijn een sociale groep, deels kaste maar ook een religieuze cultus met diepe historische betekenis in het hindoeïsme. Ze worden cultureel gedefinieerd als "noch mannen noch vrouwen" of als mannen die vrouwen worden door vrouwenkleding en -gedrag aan te nemen. Hoewel cultureel gedefinieerd als celibatair, houden hijra's zich bezig met wijdverbreide prostitutie waarin hun seksueel erotische rol bestaat als vrouwen met mannen. Hun traditionele manier om de kost te verdienen is door aalmoes te verzamelen, betalingen te ontvangen voor het zegenen van pasgeboren baby's en door in de tempel van hun godin te dienen.
Hijra's zijn een controversiële en bedreigende gemeenschap in de Indiase samenleving en hun bestaan verstoort traditionele ideeën over seks of geslacht. Het is de gender-non-conformiteit van de Hijra die een grote impact heeft op het individu en de hijra gemeenschap. Ze worden op brede schaal gediscrimineerd en naast het ontbreken van genderherkenning is er sprake van onderdrukking van seksuele expressie, niet komen aan werk en fatsoenlijke huisvesting. Daarnaast worden ze blootgesteld aan geweld en misbruik.

Slide

Slide en episch verhaal E De geschiedenis en culturele relaties van de hijras zijn beide geworteld in het oude hindoeïsme, waar eunuchen worden genoemd in een verscheidenheid aan teksten, waaronder het epische Mahabharata, en in de islam, waar eunuchen dienden in de harems van de Mogol-heersers. In een episch verhaal uit de Mahabharata ging over een strijd tussen twee families die precies in evenwicht was zodat beide partijen noch voorwaarts noch achterwaarts gingen. Het was duidelijk dat er een offer gedaan moest worden om de balans te verstoren. Eén man werd geofferd en hij had daar vrede mee, maar hij stelde één conditie. Hij wilde nog voor zijn dood trouwen en dat zijn vrouw zou huilen om zijn dood. Verbaasd en confuus keken de andere elkaar aan, wie wil er nu met een man trouwen die nog maar even te leven heeft. Krishna besloot na drie dagen meditatie om zichzelf beschikbaar te stellen. Hij transformeerde zichzelf tot vrouw en trouwde met Rafi. Na Rafi's dood liet Krishna zijn tranen rijkelijk vloeien. De dag dat Krishna zich transformeerde naar vrouw wordt elk jaar gevierd onder de hijra's met een groot festival in Koovagam in zuid India waar een grote groep Hijra's samenkomen. Eén dag voelen zij zich goddelijk.

Slide Phanita is 35 jaar en vanaf haar 20ste Hijra. Phanita heeft haar vaste plek op kruispunt in Kolkata. Ze bedelt niet maar biedt zichzelf aan voor seks. De seksuele handelingen vinden plaats in de bosjes net naast de weg in het park. Ze is nog niet 'geholpen' ze spaart nu voor een operatie om haar penis te laten verwijderen. Officieel mag dit niet en daarom gaan alle Hijra's naar een klein ziekenhuis in een andere staat. In een klein dorp waar geen toezicht is voert een ziekenhuis deze operaties uit. De kosten bedragen ongeveer 40000 roepie (€520).  Chamba werkt op haar vaste kruispunt in Kolkata. Ze verblijftze de hele dag op dit kruispunt en gaat langs de auto's om te bedelen. Op een dag kan zo'n 2000 roepie ophalen. Hijra's die bedelen worden vaak niet weggewuifd. Veel mensen zijn toch enigszins bang voor de goddelijke krachten die ze bezitten. Je wilt niet vervloekt worden door een Hijra. Ze worden ook niet afgedaan met een paar roepie, een briefje van 10 roepie lijkt het minimum te zijn.
Deepti heeft zichzelf in de jaren opgewerkt tot goeroe. Ze verteld met trots dat ze geboren is zonder penis en beschouwt zichzelf dan ook als pure Hijra. 'God heeft me zo doelbewust gecreëerd degene die hun piemel weg laten halen zijn niet zo puur als ik'. De andere Hijra's knikken eenstemmig ja. Ze zitten met zijn vieren in de 'goeroe' huis. De andere 'sub' goeroe laat ook vol trots haar afwezigheid tussen haar benen zien en haalt daarna haar borsten tevoorschijn, voel maar deze zijn echt. Ze pakt mijn had en drukt die tegen haar borst.

Slide og een episch verhaal N Toen de Heer Ram Ayodhya moest verlaten voor zijn 14-jarige ballingschap, koos een grote menigte van zijn onderdanen ervoor hem het diepe bos in te volgen vanwege hun toewijding jegens hem. Ram, bezorgd over het welzijn van zijn onderdanen, zei hen niet te treuren. Hij vroeg “alle mannen en vrouwen” om terug te keren naar hun huizen in Ayodhya.
14 jaar later, toen Ram terugkeerde naar zijn koninkrijk, ontdekte hij dat alle hijra's nog steeds op de plaats zaten waar hij zijn toespraak hield. Diep geraakt door hun toewijding en zich bewust van het soort status dat ze in de samenleving genoten, zegende Lord Ram hun; de Hijra's zouden mensen kunnen zegenen tijdens speciale gelegenheden, zoals een bevalling en een huwelijk. Maar hij gaf ze ook het vermogen tot vervloeken.

Slide

Slide ordt vervolgd... W

Slide LOCATIE EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
NIEUWSBRIEF Blijf op de hoogte van verhalen, updates en aanbiedingen


CONTACT +31 6 41723429 VOLG ME OP
Copyright 2019 | All photos and webdesign by Peter Bos   |   All Rights Reserved